Christmas Lace

 
Rosemarie Schmuck / Anneliese Schröder
DREIDIMENSIONALE KLÖPPELSTERNE
Gammelby (D) 2008, 32 pp., 24×17 cm, booklet
Text: German
20,00 €
 
 
 
 
Jana Novak
JANA’S CHRISTMAS 2013
Haarlev (DK) 2013, 56 pp. + 1 pattern sheet, 21.5 ×21 cm, paperback
Text: English, German, Danish and Czech
24,00 €
 
 
 
 
Brigitte Bellon
NEUE WEIHNACHTSKLÖPPELMUSTER
Gammelby (D) 2009, 104 pp., 24×17 cm, hardback
Text: German, English, Spanish and French
26,00 €